Hoe 't zou moeten
Hoe 't voelt
Waarom het vaak anders gaat

Zorgen dat medewerkers goed samenwerken en elkaar scherp houden, is geen kwestie van bewustwording, houding en vaardigheden. Je dient dat te organiseren want door de vele belangen die op de werkvloer spelen, zijn er voor medewerkers altijd redenen om anders te handelen dan de leiding graag ziet.


SLiMVerbeteren biedt de pijlers voor een effectief werkklimaat waarin het voor medewerkers veilig en zinvol voelt om nauw samen te werken en proactief te handelen. Het empirische WERKKLIMAAT-model staat daarvoor garant.


Met het WERKKLIMAAT-model richt je je op wat medewerkers echt bezighoudt om samen en proactief aan doelen te werken.


WAAROM LUKT HET VAAK NIET?

Wat je ziet, is lang niet altijd wat het lijkt.

 

Wat je ziet, is niet altijd wat het lijkt

De top-3 oorzaken waarom veranderprocessen moeizaam verlopen en niet beklijven zijn:

1. Leidinggevenden laten zich leiden door het gedrag dat ze in de organisatie zien

Het werkklimaat beïnvloedt het individuele gedrag in sterke mate. Richt je energie daarom eerst op het werkklimaat als je wilt dat medewerkers effectiever gaan (samen)werken.

2. Er is geen strategie of die is onvoldoende concreet

Een plan geeft aan wat je moet doen om van A naar B te komen maar dat is nog geen strategie. Een strategie geeft aan hoe je met de dagelijkse dynamiek omgaat en bereikt dat iedereen in de organisatie dezelfde taal spreekt.

3. Woord en daad niet met elkaar in overeenstemming

In de hectiek van alledag zoeken medewerkers bevestiging van wat belangrijk is. Omdat organisaties op aantallen, doorlooptijden en kosten sturen, zullen ze plannen die kwaliteit benadrukken op voorhand niet geloofwaardig vinden.

HET EMPIRISCHE WERKKLIMAAT MODEL

Het empirische WERKKLIMAAT model is het resultaat van een langlopend veldonderzoek naar waarom organisatieveranderingen moeizaam verlopen en vaak niet beklijven. Het model biedt je krachtige handvatten om een werkklimaat te creëren waarin medewerkers goed kunnen samenwerken, proactief durven te handelen en zich verantwoordelijk voor een veranderplan kunnen voelen.

De basis daarvoor is dat je met het WERKKLIMAAT-model gesprekken op de werkvloer aanjaagt waarbij medewerkers zich gesteund voelen. Je bevordert daarmee de onderlinge verbondenheid, een veilig gevoel om te handelen en het vertrouwen van medewerkers in een plan.

POKIS

Je kunt via de volgende drie pijlers van het WERKKLIMAAT model zorgen dat er een werkklimaat ontstaat waarin je organisatie kan bloeien.Eén taal spreken

Verbondenheid begint met dat iedereen in de organisatie één taal spreekt, is dat het geval? Stellen medewerkers zich in de omgang met werkdilemma's dezelfde vragen? Gaan ze uit van dezelfde grondhouding?

Veilig voelen

Weten medewerkers hoe ze verantwoord buiten de lijntjes kunnen kleuren? En laten ze zich door dezelfde uitgangspunten in hun werk leiden? Duidelijkheid en consistentie in aanpak vormen de basis voor een veilig gevoel

Geloofwaardig zijn

Vertrouwen kan ontstaan als medewerkers steeds bevestigd zien hoe ze aan de hoofddoelen van de organisatie bijdragen en de doelen gezamenlijkheid bevorderen.

WAAROM WERKKLIMAAT HARD NODIG IS

 

Lenin

 

Verandering komt niet van boven, noch kun je het afdwingen. Mensen volgen pas als het goed en veilig voelt.

Eenvoud is daarom niet 'mooi meegenomen als 't kan' maar een keiharde voorwaarde om een plan succesvol te laten zijn. Alleen dan kunnen mensen hun werkveld overzien en kunnen ze een goed en veilig gevoel hebben om zich voor het plan in te zetten.

Eenvoud bereik je door je te richten op wat medewerkers doorlopend bezighoudt: gaan collega's op een consistente manier met werkdilemma's om? En wat maakt dat een plan niet 'overwaait': niet door de hectiek van de actualiteit uit het zicht raakt?

MET HET WERKKLIMAAT MODEL AAN DE SLAG

 

Keep it simple.


Het WERKKLIMAAT model in de praktijk toepassen kan via één van de volgende strategieën.
Klik voor meer informatie op de afbeeldingen.boekomslag

Je gaat zelf aan de slag, al dan niet geïnspireerd door mijn gebundelde colunms.
Met deze aanpak ga je veel ontdekken, want je weet immers nog niet hoe WERKKLIMAAT precies werkt en wat je kunt verwachten. Je gaat dus veel leren maar het kan daardoor meer moeite kosten om iedereen in de organisatie aangesloten te houden.... of je kiest voor een vliegende start door mijn masterclass te volgen.
Je doet daarin niet alleen belangrijke inzichten op over wat nodig is om veranderingen succesvol te laten zijn. De masterclass is voor een belangrijk deel maatwerk en gaat ook op jouw werksituatie en doelen in. Je ontwikkelt als eerste stap een concrete interventie om een veilig en effectief werkklimaat te creëren.


Aanvullend kun je via een werkklimaatonderzoek snel inzicht krijgen in welke werksituaties medewerkers met name onduidelijk en lastig vinden en hoe je ze hierbij richting en houvast kunt bieden. Medewerkers willen vooral in die situaties weten hoe ze veilig buiten de lijntjes kunnen kleuren. Dit onderzoek kan afzonderlijk plaatsvinden of als onderdeel van het ontwikkelen van een organisatiekompas.


Of gekoppeld aan een Management Development programma.
Deze hands-on aanpak koppelt persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden aan het creëren van een klimaat van vertrouwen via het WERKKLIMAAT-model. De kracht van deze aanpak is dat leidinggevenden geen kloof ervaren om het geleerde succesvol in de praktijk te brengen. De aanpak is de verandering!

WAT KLANTEN ZEGGEN

 

Cirkel brengt je niet vanzelf tot hier


De volgende reacties gaan over mijn masterclass.

Ze gaan over de inzichten die de masterclass biedt in waarom veranderingen niet beklijven en over de aangereikte taal en handvatten om dat wel succesvol te kunnen doen. 

d

IK BEN PAUL VAN SCHERPENSEEL, AANGENAAM!

 

 

selfie

Oprichter van onderzoeksbureau SlimVerbeteren.

Als consultant bij BSO (nu ATOS) en leidinggevende bij de KLM verbaasde het me dat ondanks goed opgeleide medewerkers en een berg aan psychologische inzichten, organisatieveranderingen moeizaam verliepen en meestal niet beklijfden. Ook vond ik het opmerkelijk dat organisaties veranderingen stug op dezelfde wijze bleven doorvoeren, ook al had hun aanpak in eerdere gevallen geen succes opgeleverd.

Wat maakt dat mensen in organisaties handelen zoals ze doen?

Deze vraag wordt in organisaties niet gesteld, terwijl hij essentieel is om medewerkers zover te krijgen dat ze een plan actief zullen steunen. Gedrag in organisaties blijkt wel degelijk goed te duiden. Mijn missie was om deze vraag via empirisch veldonderzoek te beantwoorden. Geen theoretische modellen dus, maar gegrond op de dagelijkse praktijk!   +31 (0)6 249 200 60

    paul@slimverbeteren.nl


TER INSPIRATIE

Een nieuwe aanpak in één keer bevatten lukt nooit. De columns hieronder helpen omgetwijfeld om de gedachten achter WERKKLIMAAT beter tot je te nemen.

image
Wat is het verbindende element in je organisatieplan?

Het probleem van de meeste plannen is dat de nadruk op het individu ligt. In organisatievraagstukken gaat het echter altijd om het samenspel van mensen. De dynamiek die daaruit ontstaat, heeft grote invloed op ieders handelen. Door op individueel niveau te interveniëren, bereik je daarom nog niet dat medewerkers als groep anders gaan werken.

lees meer

image
Het goede voorbeeld geven? Zorg dat de kraan dicht is.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is waar maar het gaat zeker niet automatisch. In een werkomgeving heb je pas wat aan het spreekwoord als de grootste groep volgt. Dat is helaas vaak niet het geval.

lees meer

image
Organisaties kunnen veel meer van elkaar leren.

De uitdagingen waar iedere organisatie mee worstelt en beter in wil worden, zijn dat haar mensen goed samenwerken, het gesprek met elkaar aangaan, elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en - samen - verantwoordelijkheid durven te nemen in lastige of onduidelijke werksituaties. Dat is voor elke organisatie even lastig om te bereiken, ook al zegt jouw gevoel dat het in jouw organisatie net iets ingewikkelder in elkaar steekt dan bij een ander.

lees meer

image
Houd het eenvoudig, moeilijk maken kan altijd nog.

Wij mensen zijn er goed in om zaken complex te maken en vervolgens te roepen dat het complex is. Dat is nog eens een mooie drogredenering!

lees meer

image
De belangrijkste reden waarom veranderingen moeizaam verlopen

Wij allemaal hebben een voorkeur om met een analytische bril op vraagstukken aan te pakken. Voor vraagstukken die over getallen gaan is dat prima, die laten zich gedienstig kneden door regels van de logica. Organisatieveranderingsvraagstukken zijn echter van een heel andere orde. Die gaan over mensen. De vraag die we ons veel te weinig te stellen, is of we door de juiste bril kijken.

lees meer

image
Wat de veranderkracht van een organisatie vaak in de weg zit.

Een groep mensen is in de regel slimmer en effectiever dan een eenling. Samen hebben ze bredere schouders, kunnen ze meer uitproberen en hebben ze meer denkvermogen om te begrijpen waarom een doel wel of niet is gehaald. Daarin zit ook de kracht van organisaties, maar dan moet die collectieve kracht wel worden benut. Dat is echter lang niet altijd het geval.

lees meer

image
Als je verandering wilt, benadruk dan wat blijft

Iedereen is druk in de weer met veranderingen. Heb je net volgens een nieuwe methodiek leren werken, dan kondigt zich er alweer een volgende en ‘nog betere’ aan. Zelf heb ik tot nu toe in mijn werkend leven Total Quality Management, procesdenken, Business Process Redesign, Six Sigma, Lean en nu Agile werken, zien langskomen. Van elke methodiek steken organisaties ongetwijfeld iets op, maar zijn organisaties door al deze methodieken nu werkelijk wendbaarder geworden?

lees meer

image
Wanneer je veranderplan wel gaat werken.

Medewerkers vormen de meest krachtige riemen die een organisatie heeft om van een plan een succes te maken. Zij lopen als eerste tegen onduidelijkheden, hiaten en ongewenste werksituaties aan. Een beter signaleringssysteem bestaat er niet. Ook weten ze meestal goed te benoemen waarom die situaties ontstaan. Dan heb je in de regel al direct driekwart van de oplossing te pakken.

lees meer

image
Als je iets niet doorgrondt, is het daarom nog niet complex

Woorden lijken onschuldig maar ze beïnvloeden ons denken en handelen veel sterker dan je wellicht denkt. Neem het woord complex. Als iets bij herhaling niet lukt of we begrijpen het niet, dan noemen we het al snel complex. Het is eigenlijk heel bizar dat ik nooit iemand hoor zeggen dat hetgeen waar hij mee worstelt ongetwijfeld gemakkelijk moet zijn, maar dat hij het nog niet ziet.

lees meer

image
PDCA: Plan Doesn't Change Anything

Aan plannen maken ontbreekt het in organisaties niet, daar is iedereen wel goed in. Maar de stap erna wordt vaak al lastiger.

lees meer

image
Waarom zouden medewerkers je plan serieus nemen?

Als organisaties ergens heel goed in zijn dan is dat het maken van plannen. Daar zijn ze echt een kei in. Allemaal. Medewerkers worden er helemaal gek van!

lees meer

image
Hoe je zorgt dat medewerkers verantwoordelijkheid zullen nemen

We staan niet zo bewust in het leven als velen graag denken. Ook in het werk niet. Je er goed en veilig bij voelen zijn veruit de belangrijkste drijfveren waar we ons door laten leiden. Als niet duidelijk is hoe je in een lastige werksituatie kunt handelen, dan zul je vooral doen wat veilig voelt. Dat geldt ook voor verantwoordelijkheid nemen, we nemen verantwoordelijkheid als het veilig voelt om dat te doen. Anders niet.

lees meer

image
Management Development 1.0 is dood, lang leve versie 2.0!

Eigenlijk is het bizar dat de nadruk in MD-programma’s altijd ligt op hoe een persoon moet zijn, wat iemand tot een ideale leidinggevende maakt. Ik ben nog nooit een opzet tegengekomen waarin het creëren van een effectief en veilig werkklimaat centraal stond. Alsof dat vanzelf ontstaat als leidinggevenden maar de juiste vaardigheden hebben...

lees meer

image
Bouw een sterrenteam, geen kippenhok

Elke organisatie is het aan haar stand verplicht de beste mensen aan te nemen die ze kan krijgen. Maar wat zijn de ‘beste’ mensen? Als je vacatureteksten en beschrijvingen in organisatieplannen als ijkpunt neemt, dan lijkt het principe meer is beter te gelden. De ervaringseisen en het aantal competenties die medewerkers dienen te bezitten, nemen alleen maar toe.

lees meer

image
Veranderingen die lang duren, mislukken gegarandeerd

Medewerkers anders laten samenwerken is voor organisaties een hele kluif. Ze zijn er zomaar een paar jaren mee zoet om dat voor elkaar te krijgen. En dan nog is het vaak maar half gelukt. Niemand die daar van opkijkt. Gedrag veranderen is moeilijk is de wijd verspreide opvatting. Toch zijn alle verhalen dat het een aantal jaar kost om gedragsverandering voor elkaar te krijgen alleen goed voor de portemonnee van adviesbureaus maar verder grote onzin.

lees meer

image
Help leidinggevenden vooruit!

De oude leidinggevende die enkel controleert, bestaat niet meer.
Leidinggevenden moeten nu kunnen coachen, helder communiceren, medewerkers enthousiasmeren, zorgen voor een aanspreekcultuur en bruggen kunnen bouwen. Ze moeten het schaap met vijf poten zijn. Aangezien die schaars zijn, is dat vragen om problemen.

lees meer

image
Een sprong vooruit door anders te kijken

Inzichten die tegen ons zelfbeeld ingaan vinden we maar niks. Galileo merkte dat al toen hij verkondigde dat de aarde niet het middelpunt van het heelal was. Ook Darwin ervoer dat met zijn theorie dat mensen niet verheven zijn boven dieren. Het kan daarom best wel even duren voordat een nieuw inzicht wordt omarmd, ook al opent het de deur voor grote vooruitgang. We worden liever niet uit onze comfortzone gehaald.

lees meer

image
Psychiaters als lichtend voorbeeld voor leidinggevenden

Hoe krijg je anderen zover dat ze jouw veranderaanpak volgen? Psychiaters lopen net zo hard tegen deze uitdaging aan als leidinggevenden. Hoewel hun werelden er heel anders uitzien, hebben ze met dezelfde dynamiek te maken.

lees meer

image
Hoe je bereikt dat medewerkers voor een plan zullen gaan

Het spanningsveld in een notendop: medewerkers vinden dat veranderplannen veel te weinig over hun worstelingen gaan, maar er wordt wel van hen verwacht dat ze de plannen zullen steunen en ernaar zullen handelen. Dat is vragen om moeilijkheden. Veel organisaties beginnen bij de uitvoering van hun veranderplannen daarom al direct met een valse start.

lees meer

image
Breng licht in de tent!

Je stapt niet snel in troebel water, je weet immers niet wat er onder de oppervlakte is. Bij helder water is er geen twijfel. Je ziet dan direct of er iets is waar je voor moet uitkijken. Dat overzicht voedt het vertrouwen om een stap vooruit te zetten.

lees meer

image
Als we ophouden met overtuigen, dan kan iets moois ontstaan.

Het idee dat je collega’s van een plan moet overtuigen zit diep. Iedereen heeft zo z’n eigen belangen is de gedachte daarbij. Toch hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Als overtuigingskracht nodig is, dan is dat in de regel een veeg teken. De moeilijkheid om de handen voor een plan op elkaar te krijgen, komt doordat organisaties de stap overslaan hoe ze naar een vraagstuk willen kijken.

lees meer

ERVARING

 

Ik heb opdrachten in de volgende sectoren uitgevoerd:


Bedrijfsleven
Farmaceutische industrie
Procesindustrie
Hightech industrie
Zakelijke dienstverlening

Overheid
Gemeenten
Omgevingsdiensten
Waterschappen
Politie
Openbaar Ministerie

Gezondheidszorg
GGZ