Kenmerken van een succesvolle organisatie

De kritische succesfactor is dat iedereen dezelfde taal spreekt in de organisatie.
In veel organisaties is dat echter niet het geval en een belangrijke reden waarom veranderingen niet beklijven.
Dat organisaties het niet voor elkaar krijgen om iedereen dezelfde taal te laten spreken, komt doordat leidinggevenden zich er doorgaans niet van bewust zijn dat ze door een andere bril naar de organisatie kijken dan medewerkers doen.
Het managersperspectief is dan ook dominant in de veranderaanpak van organisaties, terwijl het juist zaak is het medewerkersperspectief centraal te stellen. Medewerkers moeten per slot van rekening het werk doen.

Hoewel processen en de verdeling van verantwoordelijkheden en autorisaties belangrijk zijn voor een deugdelijke inrichting van de organisatie, ze niet voldoende om de organisatie wendbaar en krachtig te maken.
Medewerkers denken namelijk niet in processen, maar ze zijn gespitst op de omgang met dilemma's in het werk: wat zijn de grenzen van hun rol, hoe ver mogen/moeten ze gaan om een klant te helpen en doen we het alllemaal op dezelfde manier? Veranderingen hebben alleen kans te beklijven als het voor medewerkers duidelijk is hoe ze kunnen omgaan met dilemma's en als zichtbaar is hoe de organisatie bewaakt dat iedereen er ook op een consistente manier mee omgaat.

In deze tijd van enorme veranderingen, komen organisaties nogal snel in de verleiding om complexiteit op complexiteit te stapelen. Dat is fnuikend voor medewerkers om overzicht te houden over het grotere geheel en voor hun betrokkenheid.
Voed hun overzicht door eenvoud in de organisatie te brengen. Dat kun je bereiken door de aansturing te baseren op een concreet en aansprekend leidend principe in plaats van procedures. Een concreet leidend principe biedt medewerkers duidelijkheid over hoe ze met dilemma's kunnen omgaan en het bevordert dan ook hun handelingsvermogen.

Hoe meer mensen, hoe meer belangen er spelen en hoe groter het gevaar dat mensen het grotere geheel niet meer zien. Zorg voor overzicht en doe dat op een manier die de interne samenhang benadrukt en de onderlinge samenwerking bevordert. Dat kun je heel goed bereiken door gewenste effecten leidend te laten zijn in de beoordeling van het werk.

Mensen zijn sociale wezens en laten zich in hun gedrag sterk beïnvloeden door hun directe omgeving. Als medewerkers merken dat er geen gezamenlijkheid is in hoe men met het werk omgaat, dan creëren ze hun eigen veilige omgeving door hun eigen morele kompas te volgen. Bied medewekrers de veiligheid om op de gewenste manier te handelen door het werk te beoordelen op inhoudelijke kwaliteit en effecten in plaats van output. Dat ontstaat er voor iedereen een urgentie om een gemeenschappelijke aanpak te volgen.

 

Labels
  • Communicatie
Publicatie

alleen op deze website

april 2015