Paul van Scherpenseel
Paul van Scherpenseel

‘Men neemt vaak niet de tijd om vraagstukken echt te onderzoeken en daarom kunnen problemen steeds terugkeren.’ Organisatieverandering tot stand brengen is zo’n vraagstuk. In essentie is telkens de grote vraag bij organisatieverandering: wat maakt dat mensen in organisaties handelen zoals ze doen (en anders dan hoe was afgesproken). Die vraag heb ik op me genomen om op te lossen en ik heb inmiddels een aantal praktische interventies ontwikkeld om veranderingen daadwerkelijk te laten beklijven.

Naast mijn werk als onderzoeker, schrijf ik columns om mijn bevindingen en inzichten in leiderschap en dynamiek in veranderprocessen op een laagdrempelige manier te delen met iedereen die daar in is geïnteresseerd. Ook hoop ik met mijn columns een bijdrage te leveren om vastgeroeste opvattingen met een lichte toon de wereld uit te helpen.

Zoals u ziet op deze website heb ik in verschillende sectoren onderzoek gedaan. Hoe verschillend die sectoren ook zijn, de overeenkomst is dat het om (samenwerking tussen) mensen gaat. Los van de inhoud gaat het er telkens weer om of iedereen dezelfde taal spreekt en of medewerkers een gevoel van gezamenlijkheid ervaren.

Naast mijn werk doe ik aan duurlopen en squashen, kijk ik toe hoe mijn kinderen zich uitleven in zeilwedstrijden (of hevig teleurgesteld zijn na een verloren race :) en kook ik graag voor gezin en vrienden.