'Communiceer' eens minder!

Het idee dat werknemers mee gaan doen met een plan als je hen maar enthousiast weet te krijgen, is een gedachte die onder veel leidinggevenden leeft. Deze gedachte kan direct de prullenmand in. Zij veronderstelt namelijk dat iedereen met dezelfde gedrevenheid zijn werk doet. Een grote groep mensen werkt strikt voor de uren dat ze wordt betaald. Om vijf uur is het mooi geweest, ongeacht of het werk af is of niet.

Dit geloof in het verleiden van werknemers zit echter zodanig diep, dat leidinggevenden eraan blijven vasthouden. In de praktijk betekent dit dat ze vooral bezig zijn hun boodschap te verkondigen. Als ze vervolgens merken dat hun boodschap onvoldoende effect heeft, dan gaan ze doorgaans nog meer zenden. Op deze manier versier je het meisje natuurlijk niet.

Uiteraard dienen leidinggevenden te vertellen wat ze willen bereiken, maar ze moeten dan wel beseffen dat werknemers de boodschap pas tot zich door laten dringen, als ze er actief mee aan de slag moeten. Tot die tijd vinden ze het allemaal wel best wat er door leidinggevenden wordt geroepen. Veel communiceren is dan ook zinloos.

Het is wel zinvol om werknemers meteen te laten beproeven hoe een gewenste manier van werken handen en voeten kan krijgen. Deze aanpak zorgt voor focus in de uitvoering en bovendien krijgen werknemers hierdoor daadwerkelijk het gevoel dat ze invloed kunnen uitoefenen op de uitwerking van een plan.

Deze suggestie om al beproevend te veranderen zal voor veel leidinggevenden wellicht verwarrend zijn, omdat ze zijn gewend eerst de organisatiestructuur en -systemen te veranderen en daarna pas de werkwijze. Met een dosis praktisch denken kun je een nieuwe werkwijze echter altijd wel terstond uitproberen. Als de wil er maar is, dan ontstaat er vanzelf een weg. Bovendien zorgt deze manier van werken ervoor dat leidinggevenden veel minder hoeven te ‘communiceren’ om werknemers bij te les te houden.

de kracht om mensen mee te krijgen is door minder stellig te zijn en te laten zien dat het een gezamenlijke inspanning is in behapbare stappen. Durf te experimenten en stel een harde datum om de resultaten van het experiment collectief te evalueren

Labels
  • Communicatie
Publicatie

Management Scope

december 2006