Wie altijd maar druk is, komt niet vooruit

Voor veel verbetervraagstukken ligt een krachtige oplossing voor het oprapen, maar leidinggevenden zien haar niet. Overvolle agenda’s weerhouden hen ervan om andere veranderstrategieën te onderzoeken dan hun vertrouwde aanpak. Dat hun aanpak doorgaans weinig succesvol is geweest, verandert daar niets aan.

Het steeds weer ijken van werkprocessen op organisatiedoelen en zekerstellen dat medewerkers over de juiste vaardigheden beschikken, lijkt het standaard recept te zijn in verbetertrajecten. Medewerkers schamperen dat ze om de zoveel tijd dezelfde training moeten volgen, alleen heeft die training elke keer een andere naam. Waarom ligt het accent in een veranderstrategie nooit op de aansturing? Als leidinggevenden gespitst zijn op de gewenste focus en het leveren van kwaliteit, dan kan het toch niet zo zijn dat het elke keer schort aan vaardigheden van medewerkers?

De praktijk is dat leidinggevenden sturen op aantallen, kosten en doorlooptijden. Dan moeten ze niet verbaasd zijn als medewerkers hetzelfde doen. Kwaliteit en vasthouden van focus zijn niet enkel de verantwoordelijkheid van medewerkers. Staar je dus niet blind op gedrag van medewerkers, maar kijk altijd eerst naar waar de nadruk op ligt in de aansturing. Die bepaalt in sterke mate hoe medewerkers zullen handelen.

Als je de effectiviteit van de organisatie wilt opkrikken, zorg dan dat leidinggevenden doorlopend aandacht houden voor de gewenste focus en kwaliteit. Bedenk dat iedereen altijd wel de intentie heeft om het juiste te doen, maar zich gemakkelijk laat meesleuren door de waan van de dag. Je geeft dus geen impuls met alleen een indringend gesprek met je mensen. Er is tegenwicht nodig tegen de waan van de dag, iets dat leidinggevenden en medewerkers helpt om de gewenste koers vast te houden.

De oplossing die dan voor de hand ligt, is de aansturing anders vorm te geven. Creëer een aansturing waardoor de organisatie als collectief doorlopend overziet hoe het werk daadwerkelijk verloopt. Laat daarom zien wat het effect is van het werk. Dan kan het minder gemakkelijk gebeuren dat de focus in de organisatie verwatert.

Succes zit ‘m vooral in het beteugelen van de waan van de dag. Sturen op effect is een krachtig middel om dat te bewerkstelligen, omdat leidinggevenden daardoor een sterke prikkel ervaren om doorlopend aandacht te houden voor kwaliteit. Dan kan de organisatie stevige stappen vooruit maken.

Princeton en Harvard professoren Eldar Shafir en Sendhil Mulllainathan laten in hun bestseller De psychologie van de schaarste overtuigend zien waarom mensen met volle agenda’s vaak niet effectief kunnen zijn. Dat organisaties vasthouden aan hun vertrouwde veranderaanpak, ook al is die doorgaans niet succesvol gebleken, is daar een treffend voorbeeld van.

Labels
  • Gewoon leuk
Publicatie

alleen op deze website

maart 2015