Weerstand en de kracht van eenvoud

Bijna iedereen is het er wel over eens: tijdens verandertrajecten is er altijd sprake van weerstand en die kan veranderingen doen mislukken. Ook de vele boeken die over dit fenomeen zijn geschreven, schilderen weerstand steevast af als iets negatiefs. Alleen een dwaas zal daarom nog durven te beweren dat die voorstelling van zaken kant noch wal raakt. Gelukkig zijn er altijd dwazen, want die hebben de goegemeente wel vaker laten inzien dat een stellige overtuiging een kwestie van dwaling was.

Ik daag je daarom uit: doe eens dwaas en bekijk het verschijnsel weerstand op een heel andere manier dan je gewend bent te doen. Stel jezelf de vraag wat een goede reden is waarom medewerkers tegengas geven en/of anders handelen dan ze hadden afgesproken.

Als je die vraag onbevangen onderzoekt, heel grote kans dat je ontdekt dat organisatieplannen op uitvoeringsniveau nog veel onduidelijkheden bevatten. Plannen zijn altijd wel uitgewerkt in mooie processchema’s, maar dat is nog geen garantie dat het werk inhoudelijk goed wordt uitgevoerd. Zo lang medewerkers daar geen duidelijkheid over hebben, houden ze vast aan hun huidige werkwijze. Dan hebben ze nog enigszins overzicht over het werk.

Succesvol veranderen is vooral een kwestie van medewerkers overzicht bieden. Ze willen best wel een plan volgen, als ze maar zien dat iedereen zich ook voor hetzelfde plan inzet. De meeste organisaties hebben hun communicatie echter veel te moeilijk ingericht om dat mogelijk te maken. Alle reden dus om voor eenvoud te zorgen.

Eenvoud betekent de operatie terugbrengen naar een begrijpelijk niveau. Begrijpelijk voor zowel leidinggevenden als voor medewerkers, want leidinggevenden zijn ook vaak het spoor bijster, al zullen ze dat niet graag toegeven. Eenvoud bereik je door over inhoud van het werk te rapporteren: hoe worden de handelingen verricht die bepalend zijn voor het eindresultaat.

Eenvoud is ook dat je één rapport maakt voor het hele proces, organisatiebreed dus. Medewerkers willen namelijk weten of anderen ook hun deel doen, zodat ze niet het gevoel hebben de enige te zijn die zich inspannen voor het veranderplan. Bovendien biedt een organisatiebrede rapportage over het werk medewerkers de geruststelling dat de leiding aandacht heeft voor onduidelijkheden en tekortkomingen in de uitvoering.

Eenvoud creëert overzicht. Wie eenvoud nastreeft, zal merken dat weerstand vanzelf oplost.

Gartner is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau. Deze videoclip geeft alleen het begin weer van een presentatie tijdens een Gartner symposium. Het punt dat ik met mijn column en deze videoclip hoop te maken, is dat u 'weerstand tegen verandering' in uw voordeel gaat gebruiken (mocht dat nog niet het geval zijn :).

Labels
  • Communicatie
Publicatie

alleen op deze website

november 2013