Waar laten uw medewerkers zich door leiden

Leidinggevenden moeten altijd hard nadenken over de vraag waar hun medewerkers zich door laten leiden in hun werk. De meesten hebben zich die vraag ook niet eerder gesteld. Dan is het goed te begrijpen waarom veranderingen moeilijk beklijven. In elke organisatie zijn er wel werkafspraken die onbedoeld obstakels vormen en van sterke invloed zijn op het handelen van medewerkers. Als een veranderaanpak die obstakels niet wegneemt, dan gaat hij zeker niet werken.

Verandertrajecten lopen om die reden ook heel vaak spaak. Aan het begin van een verandering is er steevast een optimistisch geloof dat medewerkers weten wat belangrijk is en juiste keuzes zullen maken als het erop aankomt. Die intentie hebben medewerkers ook, maar in de praktijk zijn het vooral belemmeringen in de organisatie die bepalend zijn voor hoe medewerkers denken en handelen.

IIn een concrete casus was door strakke sturing op declarabele uren de cultuur ontstaan dat medewerkers al snel een budgetnummer wilden hebben als collega’s hen om hulp vroegen. Die praktijk was ontstaan omdat vragen in de regel meer uitzoekwerk inhielden dan verwacht. De basis van deze organisatie was namelijk niet op orde. Medewerkers hadden echter lang niet altijd uren beschikbaar voor niet geplande ondersteuning. Daardoor gebeurde het nogal eens dat medewerkers klantvragen naar eigen inzicht oplosten, ook al waren ze niet de aangewezen expert voor de vraag. De grote verwarring in deze casus was dat de leiding zich blindstaarde op het gedrag van haar medewerkers en hen verweet te weinig samen te werken, zonder te beseffen dat de organisatie dat ongewenste gedrag zelf stimuleerde.

Als de dagelijkse uitvoering beter moet, ga dan eerst na waar medewerkers zich door laten leiden. Doe dat op een onbevooroordeelde manier, anders stap je geheid in de valkuil om alleen op zoek te gaan naar bevestiging van je eigen gevoel.

In de geschetste casus geldt nu als leidend principe dat iedereen zich inspant om de klantvraag en context in één keer goed in kaart te brengen. De leiding bewaakt de kosten op een manier die medewerkers niet hindert om elkaar op te zoeken. Duidelijkheid over hoe medewerkers onder alle omstandigheden kunnen handelen, biedt hen structuur en vertrouwen.

Wat een leidend principe bovendien interessant maakt, is dat het het begrip cultuur in een ander daglicht plaatst. Cultuur hoeft helemaal niet iets ongrijpbaars te zijn, zoals vaak voorgesteld, maar je dient dan wel te kijken naar wat gedrag veroorzaakt, in plaats van naar het gedrag zelf. Hanteer daarom bewust een leidend principe dat medewerkers houvast biedt en de interne samenwerking bevordert. Dat vergroot de kans aanzienlijk dat een verandering kan beklijven.

Mark Eaton is een voormalig top basketbalspeler. In deze videoclip laat hij zien dat om een topteam te creëren het niet gaat om het selecteren van de meest competente mensen, maar om een klimaat waarin relaties tussen medewerkers worden verrrijkt en gevoed. De interventies op deze website spiitsen zich ook toe op het creëren van zo'n klimaat.

Labels
  • Cultuur
Publicatie

alleen op deze website